Vývoj

Zaměřujeme se na vývoj software, internetových a mobilních aplikací a systémů.

Integrace dat - reporting

Získejte relevantní informace z gigabytů surových dat a získejte nový pohled na své podnikání z přehledných reportů.

Konzultace

V oblasti IT se pohybujeme již řadu let a rádi Vám poskytneme odbornou konzultaci a návrhy řešení.

Řešení pro malé i velké subjekty

PHARMION nabízí služby šité na míru klientům z menších i nadnárodních společností. Neváhejte se na nás obrátit s Vaším problémem.

Aplikace PHARMION pro hlášení DIS-13, REG-13 a HSZ na SÚKL

Hlášení držitelů registrací REG-13

V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona o léčivech, účinným od 1.12.2017, je povinností držitele rozhodnutí o registraci pravidelně poskytovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv úplné a správné údaje o objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v České republice.

Pro hlášení většího množství dat jsou farmaceutické společnosti nuceny vyvíjet vlastní řešení, aby mohly komunikovat se servery SÚKL. Vzhledem k těmto potřebám jsme se rozhodli vyvinout jednoduchou aplikaci, umožňující odeslat data na SÚKL dle pokynu REG-13.

 • Jednoduchost

  Na straně farmaceutické společnosti není nutné nic vyvíjet. Stačí dodat data v požadované struktuře.

 • Import dat z Excel souborů

  Můžeme připravit převodní můstky a pomoci s přípravou vstupních dat.

 • Není nutné nic programovat a ladit se SÚKL

  Vše jsme již odladili a vyřešili

 • Máme několikaleté zkušenosti s hlášením na SÚKL

  Někteří klienti využívají naše služby již řadu let (hlášení dle pokynu DIS13 – verze 4 a 5)

Hlášení DIS-13 – verze 8

Dle pokynu DIS13 – verze 8  vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále SÚKL) je nutné hlášení dodávek distribuovaných humánních léčivých přípravků (pokyn DIS 13 verze 8 nabyl účinnosti 19.1.2024). Pro hlášení většího množství dat jsou farmaceutické společnosti nuceny vyvíjet vlastní řešení, aby mohly komunikovat se servery SÚKL.

Vzhledem k těmto potřebám jsme se rozhodli vyvinout jednoduchou aplikaci, umožňující odeslat data na SÚKL a splnit tak povinnost vyplývající z pokynu DIS-13 – verze 8.

 • Jednoduchost

  Na straně farmaceutické společnosti není nutné nic vyvíjet. Stačí dodat data v požadované struktuře.

 • Import dat z Excel souborů

  Můžeme připravit převodní můstky a pomoci s přípravou vstupních dat.

 • Není nutné nic programovat a ladit se SÚKL

  Vše jsme již odladili a vyřešili

 • Máme několikaleté zkušenosti s hlášením dodávek přípravků

  Někteří klienti využívají naše služby již od vydání pokynu DIS 13 – verze 4

Hlášení skladových zásob HSZ – jednorázové výzvy, omezená dostupnost

Dle novely zákona je nutné hlášení skladových zásob léčivých přípravků dle obdržených výzev od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále SÚKL). Hlášení zásob je možné ručně realizovat pomocí webového rozhraní dostupného na webových stránkách SÚKL.

Při větší četnosti výzev a jednotkách pracovišť/MAHů však může splnění této povinnosti spolykat velké množství času. Proto nabízíme aplikaci, která umožňuje hlášení dle tohoto pokynu až plně automatizovat.

 • Detailní notifikace o výzvách

  Do emailu obdržíte přesné informace za jaké pracoviště a jaké přípravky je nutné hlásit zásobu.

 • Jednoduchost

  Na straně farmaceutické společnosti není nutné nic vyvíjet. Stačí dodat data v požadované struktuře.

 • Import dat z Excel souborů

  Můžeme připravit převodní můstky a pomoci s přípravou vstupních dat.

 • Přehlednost

  Nemusíte se přihlašovat pomocí jednotlivých certifikátů na různá pracoviště. Vše zobrazíme na jednom místě.

 • Automatizace výzev mimo portfolio

  Aplikace udržuje číselník SÚKL kódu ve správě klienta. V případě výzvy pro SÚKL kód v číselníku, je klient notifikován o nutnosti hlášení. Pokud se jedná o výzvu k SÚKL kódu mimo číselník, je automaticky odeslána nula. Klient je opět notifikován o odeslání nulové zásoby na email.

 • Automatizace doplňování zásob k výzvám

  Ručně importované nebo automaticky přijaté soubory se SÚKL kódy a skladovou zásobou jsou automaticky párovány a doplňovány na jednotlivé výzvy.

REFERENCE

Společnost PHARMION s.r.o. poskytuje své služby již od roku 2011. Specializujeme se na vývoj aplikací a systémů pro farmaceutický trh. Zabýváme se integrací dat a reportingem prodejních dat od distributorů. Aplikaci pro hlášení dodávek léčivých přípravků poskytujeme desítkám klientům již od vydání pokynu DIS-13v4. Od 1.2.2018 jsme vstoupili na trh i s aplikací pro hlášení držitelů registrací REG-13. Mezi naše klienty patří společnosti:

Amgen s.r.o. – BAXTER Czech s.r.o. – Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. – Teva Pharmaceuticals CR s.r.o. – …