Aplikace pro hlášení dodávek LP na SÚKL dle pokynu DIS 13 – verze 8

Vyzkoušejte aplikaci „hlaseniLP“, díky které odešlete data pro splnění povinnosti vyplývající z pokynu DIS-13 verze 8 z kteréhokoliv počítače připojeného na internet během několika minut. Hlášení DIS-13 – verze 8 je nový pokyn chystaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). DIS13v8 se týká hlášení dodávek léčivých přípravků (LP).

Vzhledem k složitosti komunikace jsme vyvinuli aplikaci „hlaseniLP“, díky které jednoduše odešlete data pro splnění hlášení DIS-13 verze 8. Naše aplikace disponuje jednoduchým uživatelským rozhraním, které akceptuje data ve formátu XLS (excel soubor). Tato data následně porovná s aktuálními číselníky, zda není chyba v kódech SÚKL, zpracuje do požadovaného formátu a odešle do úložiště pomocí technologií žádaných SÚKL. Garantujeme přizpůsobení veškerým změnám, které proběhnou na SÚKL a které ovlivní podobu hlášení DIS-13 (modifikace ve struktuře souborů apod.).

Proces odeslání hlášení DIS-13 pomocí aplikace

Novinky v hlášení DIS-13 verze 8

Novinkou v hlášení je přidání položky kód pracoviště, kterým musí být identifikována dodávka lékárně, distributorovi či transfúzní stanici. Oproti předchozím hlášením tak vznikne mnohem více řádků pro hlášení.

Číselník kódu pracovišť vydal Statní ústav pro kontrolu léčiv v rámci open dat.

Další novinkou je zkrácení lhůty pro odeslání hlášení na 5. den v kalendářním měsíci.

Termín pro odeslání hlášení DIS-13 verze 8

Podle novely zákona, která by měla být účinná od ledna 2024 jsou lhůty pro zadání hlášení, úpravu hlášení přísnější než v předchozích verzích pokynů.

  • Do 5. dne kalendářního měsíce včetně se zasílá řádné hlášení.
  • Od 6. dne se zasílá již pouze mimořádná oprava
  • Od 6. dne je možné založit řádné hlášení pro aktuální měsíc

Znění pokynu DIS-13 na SÚKL

Pokyn DIS-13 verze 8 pro hlášení dodávek léčivých přípravků nahrazuje pokyn DIS-13 verze 7.1 s účinností od 19.1.2024.

Plné znění pokynu DIS-13 verze 8 můžete nalézt na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv https://www.sukl.cz/leciva/dis-13-verze-8

Způsob předávání dat SÚKL v rámci hlášení DIS-13

Po technické stránce je hlášení DIS-13 poskytováno jako REST API s podporou JSON formátu a realizováno pomocí technologie NodeJS.

Historické verze pokynu DIS-13