Aktuálně připravujeme aktualizaci naší aplikace dle chystaného pokynu DIS-13 verze 8.

Aplikace pro hlášení dodávek LP na SÚKL dle pokynu DIS-13 – verze 7

Vyzkoušejte aplikaci „hlaseniLP“, díky které odešlete data pro splnění povinnosti vyplývající z pokynu DIS-13 verze 7 z kteréhokoliv počítače připojeného na internet během několika minut. Hlášení DIS-13 – verze 7 je pokyn vydaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). DIS13v7 se týká hlášení dodávek léčivých přípravků (LP).

Vzhledem k složitosti komunikace jsme vyvinuli aplikaci „hlaseniLP“, díky které odešlete data pro splnění hlášení DIS-13 verze 7 z kteréhokoliv počítače připojeného na internet během několika minut. Naše aplikace disponuje jednoduchým uživatelským rozhraním, které akceptuje data ve formátu XLS (excel soubor). Tato data následně porovná s aktuálními číselníky, zda není chyba v kódech SÚKL, zpracuje do požadovaného formátu a odešle do úložiště pomocí technologií žádaných SÚKL. Garantujeme přizpůsobení veškerým změnám, které proběhnou na SÚKL a které ovlivní podobu hlášení DIS-13 (modifikace ve struktuře souborů apod.).

Vyzkoušejte naši aplikaci pro hlášení DIS-13 verze 7

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám zodpovíme všechny otázky a připravíme nezávaznou cenovou kalkulaci.

Termín pro odeslání hlášení DIS-13 verze 7

Lhůty pro zadání hlášení, úpravu hlášení a opravu hlášení zůstanou zachovány jako v původní verzi.

  • Do 10. dne následujícího kalendářního měsíce včetně se zasílá řádné hlášení.
  • Od 10. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce je možné provést aktualizaci již zaslaného hlášení.
  • Po 20. dni v měsíci již nelze obsah hlášení nijak měnit.

Způsob předávání dat SÚKL v rámci hlášení DIS-13 verze 7

Po technické stránce je hlášení DIS-13 poskytováno jako REST API s podporou JSON formátu a realizováno pomocí technologie NodeJS.