Aplikace pro hlášení dodávek potravin pro zvláštní lékařské účely PZLÚ na SÚKL

Připravujeme aplikaci, díky které jednoduše odešlete data pro splnění povinnosti vyplývající z nově vydaného pokynu jež vejde v účinnost 1.1.2022. Aplikace je přístupná z kteréhokoliv počítače připojeného na internet a není nutné ji instalovat na klientský počítač.

Naše aplikace bude disponovat jednoduchým uživatelským rozhraním, které akceptuje data ve formátu XLS (excel soubor). Tato data následně validuje, zpracuje do požadovaného formátu a odešle do úložiště pomocí technologií žádaných SÚKL. Garantujeme přizpůsobení veškerým změnám, které proběhnou na SÚKL a které ovlivní podobu (modifikace ve struktuře souborů apod.).

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Poslanecká sněmovna v září schválila novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zákon aktuálně čeká na publikaci ve Sbírce zákonů.

Zákon mimo jiné přináší povinnost dovozcům potravin poskytovat SÚKLu údaje o objemu potravin pro zvláštní lékařské účely uváděných na český trh formou elektronického hlášení vždy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce.

Účinnost zákona je stanovena na 1.1.2022.

Podrobnosti hlášení potravin pro zvláštní lékařské účely

Podrobnosti hlášení potravin pro zvláštní lékařské účely budou součástí prováděcí vyhlášky, jež bohužel ještě nebyla publikována.

V návrhu jsou následující detaily hlášení PZLÚ:

a) identifikační kód dovozce nebo tuzemského výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely přidělený Ústavem,

b) kalendářní měsíc a rok, za který je hlášení zasláno,

c) jednoznačný identifikátor hlášení přidělený Ústavem,

d) identifikátor označující hlášení dodávek potravin pro zvláštní lékařské účely,

e) identifikaci osoby, které byla potravina pro zvláštní lékařské účely dodána, a to v souladu s § 39m odst. 2 zákona,

f) identifikaci potraviny pro zvláštní lékařské účely, a to

1. kódem potraviny pro zvláštní lékařské účely přiděleným Ústavem;

2. údajem o ceně původce, za kterou byl léčivý přípravek uveden na trh, a

g) počet balení potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám zodpovíme všechny otázky a připravíme nezávaznou cenovou kalkulaci.