Kalkulátor prodejních cen a maximálních obchodních marží léčivých přípravků pro rok 2012 vycházející z Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 2011, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Kalkulátor již počítá se zvýšeno sazbou daně z přidané hodnoty pro rok 2012, které je 14 %.

Do aplikace stačí zadat cenu výrobce. Dopočítána a zjištěna je následně prodejní cena, sazba, nápočet, maximální obchodní přirážka, DPH a koeficienty. Možný je také přepočet prodejní ceny na cenu výrobce.