APLIKACE PRO HLÁŠENÍ DODÁVEK LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Od 1.1.2011 je platný pokyn SÚKL (Státního ústavu pro kontrolu léčiv), který spočívá v hlášení dodávek distribuovaných humánních léčivých přípravků. Naše společnost vytvořila aplikaci, která hlášení na SÚKL odesílá. Je využívána řadou významných společností z odvětví farmacie

Klienti

Mezi uživatele naší aplikace patří přední farmaceutické společnosti. Jmenujme např. společnost Teva, Actavis, Nutricia a mnoho dalších.

Cílem naší společnosti bylo vytvořit uživatelsky přívětivou aplikaci, která usnadní odesílání hlášení dle pokynu DIS-13 verze 4 a v současné době i dle verze 5.

Přehled našich činností

  • Konzultace
  • Analýza
  • Návrh řešení
  • Vývoj systému
  • Hosting
  • Support