APLIKACE PRO HLÁŠENÍ OBJEMU DODÁVEK LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DRŽITELI REGISTRACÍ

V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona o léčivech, účinným od 1.12.2017, je povinností držitele rozhodnutí o registraci (dále jen držitel registrace) pravidelně poskytovat Ústavu úplné a správné údaje o objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v České republice.

Klienti

Mezi uživatele naší aplikace patří přední farmaceutické společnosti.

Cílem naší společnosti bylo vytvořit uživatelsky přívětivou aplikaci, která usnadní odesílání hlášení dle pokynu REG-13. Držitel registrace není nucen vyvíjet vlastní řešení a jednoduše naimportuje data do naší aplikace a odešle na SUKL.

Přehled našich činností

  • Konzultace
  • Analýza
  • Návrh řešení
  • Vývoj systému
  • Hosting
  • Support