Jednorázové výzvy a omezená dostupnost – aplikace pro hlášení skladových zásob HSZ SÚKL

Nová povinnost hlášení HSZ v pokynu DIS-13 verze 8

Podle § 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech musí distributor poskytovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv údaje o množství humánního léčivého přípravku, který  je označen příznakem „omezená dostupnost„. Hlášení distributor zasílá do 1 pracovního dne od označení přípravku tímto příznakem. Zároveň může ústav zveřejnit jednorázové výzvy v případě podezření na ohrožení dostupnosti přípravku. Na tyto výzvy musí distributor zareagovat do 3 pracovních dnů.